sobota, lipca 01, 2017

Mary Kay Całym Sercem z Kobietami i konkurs w kształcie serca

Kampania Mary Kay CAŁYM SERCEM Z KOBIETAMI jest częścią ogólnoświatowej kampanii Mary Kay „Beauty that Counts” (Piękno, które się liczy). Celem realizowanej od 10 lat globalnej kampanii Mary Kay jest bowiem niesienie pomocy kobietom oraz dzieciom na całym świecie. Co roku firma opracowuje produkt, z którego dochód ze sprzedaży zasila konta wybranych fundacji działających na rzecz kobiet i dzieci na całym świecie.


Zgodnie z tą misją, kampania CAŁYM SERCEM Z KOBIETAMI jest nie tylko skierowana do kobiet, ale też realizowana przez kobiety – sieć konsultantek Mary Kay w całej Polsce będzie dzielić się wiedzą na temat chorób serca wśród kobiet i edukować na temat objawów ataku serca.


Czy wiecie, że to właśnie choroby serca są główną przyczyną zgonów wśród Polek? Codziennie na serce umiera około 250 kobiet w Polsce (około 20 razy więcej niż z powodu raka piersi). Co 3 z nich umiera z powodu zawału serca. Rozpoznanie zawału u kobiet następuje średnio o 30 minut później niż u mężczyzn. 


Zawał może być bardziej niebezpieczny dla kobiet niż dla mężczyzn, przede wszystkim ze względu na trudne do zdiagnozowania objawy jakie mu towarzyszą. Bywają na tyle kłopotliwe do rozpoznania, że kobiety oraz ich otoczenie bagatelizują symptomy, które mogą świadczyć o ataku serca.


Objawy zawału u kobiet są często niejednoznaczne, mniej specyficzne niż u mężczyzn. Często są to nieswoiste objawy mogące sugerować grypę, przeziębienie lub niestrawność. Może to być ból ramienia lub karku, promieniujący do pleców lub żuchwy. Mogą pojawić się nagłe poczucie osłabienia i duszności oraz potliwość. Symptomy są na tyle niejednoznaczne, że rozpoznanie zawału u kobiety trwa średnio o 30 minut dłużej niż w przypadku mężczyzny - mówi dr Grzegorz Religa, kardiochirurg, członek zarządu Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, która jest partnerem merytorycznym kampanii.


Specjalnie dla celów kampanii Mary Kay Polska nakręciło film, na którym można zobaczyć mamę i córkę w trakcie beztroskiej zabawy, podczas której mama zaczyna źle się czuć. Ten materiał ma zwrócić uwagę na problem chorób serca u kobiet oraz zachęcić Polki, by dowiedziały się więcej na temat objawów zawału. Filmik możecie zobaczyć TUTAJ.


W ramach programu marka Mary Kay uruchamia stronę internetową www.sercemzkobietami.pl, na której zgromadzono informacje na temat objawów, czynników ryzyka oraz profilaktyki chorób serca u kobiet. Kampanii towarzyszy produkt Mary Kay - Wypiekany Róż do Policzków - oczywiście w kształcie serca. Część dochodu ze sprzedaży produktu zasili Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Z. Religi oraz przeznaczony zostanie na realizację celów statutowych Fundacji.

A dla Was mam 3 zestawy dwóch serduszek od Mary Kay. Musicie tylko wypełnić formularz i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. 


REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest blog Siouxie and the City;
2. Fundatorem nagród jest firma Mary Kay;
3. Konkurs trwa od dnia 1 lipca br. do godz. 23.59 dnia 10 lipca br.
4. Nagrodą w konkursie są 3 zestawy po dwa Wypiekane Róże od Mary Kay. W konkursie wyłonionych zostanie trzech Zwycięzców.
5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez umieszczenie informacji na fan page SiouxieBlog oraz w aktualizacji niniejszego wpisu - w przeciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu; 
6. Nagrody do Zwycięzców wysyła Fundator w ciągu 14 dni od daty publikacji wyników;
7. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 
8. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu;
9. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie publiczni obserwatorzy mojego bloga.
10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundatora oraz osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
11. Wszyscy biorący udział muszą mieszkać na terenie Polski i być osobami pełnoletnimi;
12. Aby wziąć udział w konkursie należy prawidłowo wypełnić i przesłać formularz oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe;
13. Spośród wszystkich komentarzy wybiorę 3 odpowiedzi a ocena dokonywana w kontekście wyboru zwycięzców będzie całkowicie subiektywna;
14. Po wyłonieniu laureatów skontaktuję się z nimi wysyłając wiadomość na podane w formularzu adresy mailowe;
15. Biorąc udział w konkursie zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych (dotyczy wysyłki nagrody przez Fundatora);
16. Każda z nagród rzeczowych jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
17. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
18. Wszelkie reklamacje i pytania proszę kierować na adres siouxie.blog@gmail.com
19. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

WYNIKI KONKURSU

Wiem, że zapewne czekacie na wyniki konkursu z serduszkiem - przebrnęłam poprzez bardzo liczne zgłoszenia i oto przedstawiam 3 Zwycięzców:
  • Łukasz Bier
  • Jolanta Marcinkowska
  • Lejdi Luna
Gratuluję, spodziewajcie się maila ode mnie, w którym podacie mi swoje adresy do wysyłki tych wspaniałych nagród ufundowanych przez markę Mary Kay. Niechaj serce będzie z Wami!