niedziela, marca 01, 2015

Catrice Feathered Fall KONKURS

Czy pamiętacie jeszcze niesamowitą metaliczną limitkę Catrice Fethered Fall? Momentalnie rozeszła się w sprzedaży ale nic straconego. Mam bowiem dla Was dwa zestawy kosmetyków z tej przepięknej jesiennej kolekcji Catrice.


Trzeci zestaw - nieco mniejszy niż ten ze zdjęcia - będzie nagrodą pocieszenia dla jednej z osób, które udostępnią informację o konkursie (Instagram, Facebook, lub banner konkursowy)

REGULAMIN
 1. Organizatorem konkursu jest blog Siouxie and the City;
 2. Fundatorem nagród jest marka Catrice; 
 3. Konkurs trwa od dnia 1 marca br. do godz. 23.59 dnia 12 marca br. 
 4. Wyniki ogłoszę najpóźniej do dnia 15 marca br. 
 5. Nagrodami w konkursie są 2 zestawy kosmetyków Catrice Feathered Fall oraz trzeci - nagroda pocieszenia;
 6. Nagrody do zwyciężczyń wysyła Organizator;
 7. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu; 
 8. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie publiczni obserwatorzy mojego bloga.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundatora oraz osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
 10. Wszyscy biorący udział muszą mieszkać na terenie Polski i być osobami pełnoletnimi; 
 11. Aby wziąć udział w konkursie należy prawidłowo wypełnić i przesłać poniższy formularz oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe;
 12. Spośród wszystkich komentarzy wybiorę 2 najciekawsze odpowiedzi;
 13. Trzeci zestaw - otrzyma jedna z osób, które udostępnia informację o konkursie;
 14. Ocena dokonywana w kontekście wyboru zwycięzców będzie całkowicie subiektywna;
 15. Zwycięzcy, zostaną poinformowani o wygranej poprzez umieszczenie informacji na blogu;
 16. Po wyłonieniu laureatów powinni się oni z kontaktować ze mną poprzez adres e-mail siouxie.blog@gmail.com, nie później jednak niż w terminie do 18 marca br. Po tym terminie laureat nagrody traci do niej prawo.
 17. Treść wiadomości, o której mowa w pkt. 15 powyżej powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres pocztowy, pod który powinna zostać wysłana nagroda, nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
 18. Biorąc udział w konkursie zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych (dotyczy wysyłki nagrody);
 19. Każda z nagród rzeczowych jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 20. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
 21. Nie ponoszę odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych lub ich zmiany, o której nie zostanę poinformowana lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzców warunków o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora. 
 22. Wszelkie reklamacje i pytania proszę kierować na adres siouxie.blog@gmail.com 
 23. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

6 komentarzy: